logo-mare-sabareni
2019 – Hotărârile Autorității Deliberative
2019 – Hotărârile Autorității DeliberativeNR. DENUMIRE FIȘIER
1 Hotararea nr.1 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului al comunei Sabareni, judetul Giurgiu Vizualizare
2 Hotararea nr.2 privind utilizarea sumei de 156.530 lei din excedentul bugetar al anului anterior ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare Vizualizare
3 Hotararea nr.3 privind aprobarea retelei scolare din comuna Sabareni, judetul Giurgiu pentru anul scolar 2019-2020 Vizualizare
4 Hotararea nr.4 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire spatiu comercial, service auto, spalatorie auto apartinand Balan Vasile-Sorin Vizualizare
5 Hotararea nr.5 privind aprobarea retragerii comunei Vedea din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Iluminat Public Eficient” Vizualizare
6 Hotararea nr.6 cu privire la incheierea contului de executie a bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2018 Vizualizare
7 Hotararea nr.7 privind aprobarea aderarii comunei Sabareni, judetul Giurgiu prin Consiliul Local Sabareni la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Giurgiu Sud Vizualizare
8 Hotararea nr.8 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
9 Hotararea nr.9 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2019 Vizualizare
10 Hotararea nr.10 privind incetarea contractului de delegare a serviciului de salubrizare al comunei Sabareni, judetul Giurgiu incheiat intre u.a.t. Sabareni si SC Grup Salubrizare Urbana SA Vizualizare
11 Hotararea nr.11 privind inceperea procedurii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Sabareni Vizualizare
12 Hotararea nr.12 privind aprobarea retragerii comunei Heresti din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Iluminat Public Eficient” Vizualizare
13 Hotararea nr.13 privind aprobarea retragerii comunei Slobozia din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Iluminat Public Eficient” Vizualizare
14 Hotararea nr.14 cu privire la angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Consiliului Local Sabareni in cauze de contencios administrativ si fiscal, precum si fond funciar Vizualizare
15 Hotararea nr.15 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
16 Hotararea nr.16 privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta d-nei Gheorghe Mariana Vizualizare
17 Hotararea nr.17 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului “EXTINDERE SCOALA CU CORP SALA MULTIFUNCTIONALA, COMUNA SABARENI, JUDETUL GIURGIU”, solicitarea de acordare a scrisorii de garantie de catre FNGCIMM SA IFN Vizualizare
18 Hotararea nr.18 privind aprobarea Devizului General actualizat la data de 18.06.2019 al obiectivului de investitii “Modernizare strazi in comuna Sabareni, judetul Giurgiu” Vizualizare
19 Hotararea nr.19 privind rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2019 Vizualizare
20 Hotararea nr.20 privind aprobarea majorarii valorii neeligibile a contractului de finantare C1920072E209831902313/06.06.2018 ca urmare a OUG 114/2018 Vizualizare
21 Hotararea nr.21 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL si Regulamentul Local de Urbanism al comunei Sabareni, judetul Giurgiu Vizualizare
22 Hotararea nr.22 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – pentru construire locuinte individuale, apartinand SC CIULEA QUALITY CONSTRUCT SRL Vizualizare
23 Hotararea nr.23 privind aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar, dar si dintr-un capitol in altulal bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Sabareni Vizualizare
24 Hotararea nr.24 cu privire la reactualizarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – ansamblu locuinte individuale cu utilitati, amenajari exterioare ale terenului, organizare santier si imprejmuiri apartinand d-lui Cord Bogdan-Nicolae si d-nei Cord Pompilia-Gabi Vizualizare
25 Hotararea nr.25 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
26 Hotararea nr.26 privind aprobarea iesirii comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Sanatate Asigurata prin Apa Curata” Vizualizare
27 Hotararea nr.27 privind aprobarea iesirii comunei Gradinari, judetul Giurgiu din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Sanatate Asigurata prin Apa Curata” Vizualizare
28 Hotararea nr.28 privind aprobarea retragerii comunei Gradinari din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Iluminat Public Eficient” Vizualizare
29 Hotararea nr.29 privind rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2019 Vizualizare
30 Hotararea nr.30 privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Sanatate Asigurata prin Apa Curata” pentru exercitarea atributiilor, drepturilor si obligatiilor prevazute la art.10 alin.5 din Legea 51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Vizualizare
31 Hotararea nr.31 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel local, pentru perioada septembrie 2020 – iunie 2023 in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei Vizualizare
32 Hotararea nr.32 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Sabareni Vizualizare
33 Hotararea nr.33 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru data de 30.10.2019 Vizualizare
34 Hotararea nr.34 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in Comuna Sabareni, incepand cu anul 2020 Vizualizare
35 Hotararea nr.35 privind aprobarea retragerii comunei Greaca, judetul Giurgiu din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Sanatate Asigurata prin Apa Curata” Vizualizare
36 Hotararea nr.36 cu privire la angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Comunei Sabareni prin primar, in dosarul 27259/3/2019 si dosarul 3442/192/2019 Vizualizare
37 Hotararea nr.37 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Sabareni Vizualizare
38 Hotararea nr.38 privind rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2019 Vizualizare
39 Hotararea nr.39 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comuna Sabareni, judetul Giurgiu Vizualizare
40 Hotararea nr.40 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
41 Hotararea nr.41 privind aprobarea Planului de actiune sau de lucrari de interes local al comunei Sabareni, pentru repartizarea orelor de munca a beneficiarilor de Legea 416/2001 Vizualizare
42 Hotararea nr.42 privind intocmirea si tinerea la zi a Registrului Agricol atat pe suport hartie, cat si in format electronic Vizualizare
43 Hotararea nr.43 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sabareni, judetul Giurgiu, pentru trimestrul IV – 2019 Vizualizare
44 Hotararea nr.44 privind aprobarea retelei scolare din comuna Sabareni, judetul Giurgiu pentru anul scolar 2020-2021 Vizualizare
NR. DENUMIRE FIȘIER

Contact