logo-mare-sabareni
Alte Documente
Alte Documente

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/constrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiile executive

Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ

Minutele în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică

Alte documente neprevazute la lit. a-g si care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică

Alte documente neprevazute la lit. a-h a căror aducere la cunostința publica se apreciază ca fiind oportună și necesară

Contact