logo-mare-sabareni
2018 – Hotărârile Autorității Deliberative
2018 – Hotărârile Autorității DeliberativeNR. DENUMIRE FIȘIER
1 Hotarirea nr.01 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2017 Vizualizare
2 Hotarirea nr.02 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sabareni, judetul Giurgiu Vizualizare
3 Hotarirea nr.03 privind aprobarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2018 Vizualizare
4 Hotarirea nr.04 privind aprobarea aderarii comunei ROATA DE JOS la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ILUMINAT PUBLIC EFICIENT” Vizualizare
5 Hotarirea nr.05 privind aprobarea retelei scolare din comuna Sabareni, judetul Giurgiu pentru anul scolar 2018 – 2019  Vizualizare
6 Hotarirea nr.06 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte individuale, apartinand d-lui Cristea Iulian si d-nei Cristea Iulia Alice Vizualizare
7 Hotarirea nr.07 privind aprobarea alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
8 Hotarirea nr.08 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici in urma incheierii contractului de achizitii privind proiectarea si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii “Reabilitare drumuri comunale DC 143 Sabareni – Zurbaua, com.Dragomiresti-Vale, jud.Ilfov 2,607 km si DC 143A Sabareni – Bicu, jud.Giurgiu 2,202 km, in comuna Sabareni, judetul Giurgiu” Vizualizare
9 Hotarirea nr.09 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – in vederea introducerii terenului in intravilan pentru “Statie carburanti cu magazin, amplasare totem publicitar, spalatorie automata, servicii conexe si utilitati” apartinand SC AMF Gaz SRL Vizualizare
10 Hotarirea nr.10 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
11 Hotarirea nr.11 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2018 Vizualizare
12 Hotarirea nr.12 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2018 Vizualizare
13 Hotarirea nr.13 cu privire la incheierea contului de executie a bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2017 Vizualizare
14 Hotarirea nr.14 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru data de 08.08.2018 Vizualizare
15 Hotarirea nr.15 privind rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2018 Vizualizare
16 Hotarirea nr.16 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat proiect “Constructii gradinite Regiunea Sud-Muntenia” cod Mysmis 125155 Vizualizare
17 Hotarirea nr.17 privind aprobarea retragerii orasului Mihailesti din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Iluminat Public Eficient” Vizualizare
18 Hotarirea nr.18 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
19 Hotarirea nr.19 privind rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2018 Vizualizare
20 Hotarirea nr.20 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire “magazin desfacere materiale de constructii si birouri” apartinand d-lui Floricica Nichita si d-nei Floricica Niculina-Mariana Vizualizare
21 Hotarirea nr.21 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte individuale, apartinand SC CIULEA QUALITY CONSTRUCT SRL Vizualizare
22 Hotarirea nr.22 privind aprobarea retragerii comunei Greaca, judetul Giurgiu din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Iluminat Public Eficient” Vizualizare
23 Hotarirea nr.23 privind rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2018 Vizualizare
24 Hotarirea nr.24 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in Comuna Sabareni, incepind cu anul 2019 Vizualizare
25 Hotarirea nr.25 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
26 Hotarirea nr.26 privind transformarea postului de functie publica de executie referent grad profesional principal in post de functie publica de executie, inspector grad profesional asistent in cadrul compartimentului situatii de urgenta si protectie civila Vizualizare
27 Hotarirea nr.27 privind aprobarea retragerii comunei Comana din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Iluminat Public Eficient” Vizualizare
28 Hotarirea nr.28 privind rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2018 Vizualizare
29 Hotarirea nr.29 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local din anul 2018 Vizualizare
NR. DENUMIRE FIȘIER

Contact