logo-mare-sabareni
2023 – Hotărârile Autorității Deliberative
2023 – Hotărârile Autorității DeliberativeNR. DATA DENUMIRE FIȘIER
1 05.01.2023 Nr. 1 /05.01.2023 H.C.L. privind acoperirea definitiva a deficitului de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
55 21.11.2023 Nr.55/21.11.2023 H.C.L. privind rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2023 Vizualizare
54 21.11.2023 Nr.54/21.11.2023 H.C.L. privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de “Cetatean de onoare al comunei Sabareni”- Vezi detalii Vizualizare
53 21.11.2023 Nr.53/21.11.2023 H.C.L. privind implementarea proiectului “Achizitie buldoexcavator de catre Comuna Sabareni, Judetul Giurgiu”- Vezi detalii Vizualizare
52 21.11.2023 Nr.52/21.11.2023 H.C.L. privind stabilirea numarului maxim de posturi, incepand cu 1 noiembrie 2023, aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Sabareni Vizualizare
51 19.10.2023 Nr.51/19.10.2023 H.C.L. cu privire la angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Comunei Sabareni prin primar, in dosarele 2082/192/2022 si 2234/284/2022 obiect dosar pretentii si dosar 6103/192/2022 obiect dosar contestatie la executare Vizualizare
50 19.10.2023 Nr.50/19.10.2023 H.C.L. privind rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2023 Vizualizare
49 19.10.2023 Nr.49/19.10.2023 H.C.L. cu privire la completarea hotararii Consiliului Local Sabareni nr.36/20.07.2023 Vizualizare
48 19.10.2023 Nr.48/19.10.2023 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
47 04.09.2023 Nr.47/04.09.2023 H.C.L. privind aprobarea Documentatiei de atribuire, respectiv: Studiu de oportunitate (Anexa nr.1), Caiet de sarcini (Anexa nr.2) si Proiectul Contractului de delegare (Anexa nr.3) a gestiunii serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Fratesti, inclusiv a Statiei de sortare si a Statiei de compostare si acordarea mandatului special, acordat expres, reprezentantului Comunei Sabareni in Adunarea Generala a Asociatilor a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Management Eficient pentru un Judet Curat” Vizualizare
46 04.09.2023 Nr.46/04.09.2023 H.C.L. privind aprobarea Actelor aditionale nr.10 si nr.11 la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Management Eficient pentru un Judet Curat” Vizualizare
45 04.09.2023 Nr.45/04.09.2023 H.C.L. privind aprobarea Actului aditional nr.2 la Contractul de asociere dintre judetul Giurgiu si celelalte unitati administrativ-teritoriale ale judetului Giurgiu, avand ca obiect realizarea proiectului de interes comun “Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in Judetul Giurgiu” Vizualizare
44 04.09.2023 Nr.44/04.09.2023 H.C.L. privind aprobarea aderarii comunei PRUNDU la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Management Eficient pentru un Judet Curat” Vizualizare
43 04.09.2023 Nr.43/04.09.2023 H.C.L. privind aprobarea aderarii comunei JOITA la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Management Eficient pentru un Judet Curat” Vizualizare
42 04.09.2023 Nr.42/04.09.2023 H.C.L. privind aprobarea aderarii comunei IEPURESTI la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Management Eficient pentru un Judet Curat” Vizualizare
41 04.09.2023 Nr.41/04.09.2023 H.C.L. privind aprobarea aderarii comunei GOSTINARI la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Management Eficient pentru un Judet Curat” Vizualizare
40 04.09.2023 Nr.40/04.09.2023 H.C.L. privind aprobarea aderarii comunei COMANA la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Management Eficient pentru un Judet Curat” Vizualizare
39 04.09.2023 Nr.39/04.09.2023 H.C.L. privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Sanatate Asigurata prin Apa Curata” pentru exercitarea atributiilor privind aprobarea formei revizuite, modificate, actualizate si consolidate a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si a Anexelor 1-6, parte integranta a acestuia Vizualizare
38 04.09.2023 Nr.38/04.09.2023 H.C.L. privind modificarea hotararii Consiliului Local Sabareni nr.30/28.06.2023 Vizualizare
37 20.07.2023 Nr.37/20.07.2023 H.C.L. privind modificarea organigramei si a statului de functii aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei Sabareni Vizualizare
36 20.07.2023 Nr.36/20.07.2023 H.C.L. privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Giurgiu, in perioada 2014-2020 “, a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiilor propuse in comuna Sabareni si a alocarii din bugetul local a valorii cofinantarii investitiilor Vizualizare
35 20.07.2023 Nr.35/20.07.2023 H.C.L. privind rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2023 Vizualizare
34 20.07.2023 Nr.34/20.07.2023 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
33 28.06.2023 Nr.33/28.06.2023 H.C.L. privind rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2023 Vizualizare
32 28.06.2023 Nr.32/28.06.2023 H.C.L. cu privire la completarea H.C.L. nr.28/04.05.2023 Vizualizare
31 28.06.2023 Nr.31/28.06.2023 H.C.L. privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Sanatate Asigurata prin Apa Curata” pentru exercitarea atributiilor in vederea aprobarii Strategiei de tarifare pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare si a Formulei de calcul pentru perioada 2023-2027, precum si a Actului aditional nr.6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare nr.32/01.08.2007 Vizualizare
30 28.06.2023 Nr.30/28.06.2023 H.C.L. privind completarea, insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Sabareni, judetul Giurgiu Vizualizare
29 04.05.2023 Nr.29/04.05.2023 H.C.L. privind modificarea repartizarii pe trimestre a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sabareni, judetul Giurgiu Vizualizare
28 04.05.2023 Nr.28/04.05.2023 H.C.L. privind aprobarea participarii u.a.t. Sabareni, judetul Giurgiu la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finantat din veniturile Fondului pentru mediu cat si a aprobarii depunerii cererii de inscriere si a cheltuelilor legate de program Vizualizare
27 04.05.2023 Nr.27/04.05.2023 H.C.L. privind aprobarea tarifului aferent serviciilor conexe serviciului de salubritate al comunei Sabareni, judetul Giurgiu Vizualizare
26 04.05.2023 Nr.26/04.05.2023 H.C.L. privind aprobarea tarifului activitatii de colectare, transport si tratare aeroba a deseurilor biodegradabile colectate de pe raza u.a.t. al comunei Sabareni, judetul Giurgiu datorata de utilizatorii casnici (persoane fizice) si utilizatorii non casnici (persoane juridice) Vizualizare
25 25.04.2023 Nr.25/25.04.2023 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
24 28.03.2023 Nr.24/28.03.2023 H.C.L. privind aprobarea majorarii taxei de salubrizare datorata de utilizatorii serviciului public al comunei Sabareni, utilizatori casnici (persoane fizice) si utilizatori non casnici (persoane juridice) Vizualizare
23 28.03.2023 Nr.23/28.03.2023 H.C.L. privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel local, pentru perioada august 2023 – iulie 2029 Vizualizare
22 28.03.2023 Nr.22/28.03.2023 H.C.L. privind indexarea impozitelor si taxelor locale, cu rata inflatiei de 13,8% pentru anul 2024 Vizualizare
21 28.03.2023 Nr.21/28.03.2023 H.C.L. cu privire la incheierea contului de executie al bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2022 Vizualizare
20 22.03.2023 Nr.20/22.03.2023 H.C.L. privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica si reprezentare in instanta pentru cererea de interventie accesorie in dosarul nr.118/122/2023 privind bugetul sumelor alocate de Consiliul Judetean Giurgiu Vizualizare
19 22.03.2023 Nr.19/22.03.2023 H.C.L. privind aprobarea Documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activitatii de tratare a deseurilor municipale cu potential energetic in instalatii de incinerare cu eficienta energetica ridicata Vizualizare
18 15.03.2023 Nr.18/15.03.2023 H.C.L. privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare (componenta colectare, transport, tratare a fractiei reziduale din deseurile menajere; colectare, transport si sortare a deseuri de hartie, carton, metal, plastic si sticla colectate separat; transportul reziduurilor rezultate din activitatile de sortare/tratare la instalatiie de valorificare energetica) prin procedura de NEGOCIERE FARA PUBLICAREA PREALABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE Vizualizare
17 15.03.2023 Nr.17/15.03.2023 H.C.L. privind modificarea H.C.L. nr. 13/09.02.2023 si H.C.L. nr. 16/07.03.2023 Vizualizare
16 07.03.2023 Nr.16/07.03.2023 H.C.L. privind aprobarea Analizei de Nevoi a Scolii Gimnaziale nr.1 Sabareni pentru proiectul “Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe”, in vederea finantarii acestuia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, Componenta 15 – Educatie, in parteneriat cu Consiliul Judetean Giurgiu Vizualizare
15 13.02.2023 Nr.15/13.02.2023 H.C.L. privind atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare (componenta colectare, transport si sortare deseuri de hartie, carton, metal, plastic si sticla colectate separat; colectare si transport deseuri reziduale la depozitele de deseuri nepericuloase si/sau la instalatiile integrate de tratare; colectare si transport deseuri biodegradabile) in U.A.T. Sabareni, judetul Giurgiu Vizualizare
14 09.02.2023 Nr.14/09.02.2023 H.C.L. privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajistile aflata pe raza comunei Sabareni, judetul Giurgiu Vizualizare
13 09.02.2023 Nr.13/09.02.2023 H.C.L. privind aprobarea participarii comunei Sabareni in cadrul proiectului “Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe”, in vederea finantarii acestuia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, Componenta 15 – Educatie, in parteneriat cu Consiliul Judetean Giurgiu Vizualizare
12 09.02.2023 Nr.12/09.02.2023 H.C.L. privind rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2023 Vizualizare
11 09.02.2023 Nr.11/09.02.2023 H.C.L. privind aprobarea Regulamentului pentru oficierea casatoriilor in afara sediului Primariei Sabareni, precum si instituirea taxelor speciale pentru acest serviciu Vizualizare
10 09.02.2023 Nr.10/09.02.2023 H.C.L. privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului Scoala Gimnaziala nr.1 Sabareni Vizualizare
9 30.01.2023 Nr. 9/30.01.2023 H.C.L. privind aprobarea Protocolului de colaborare intre MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE (MMSS) si u.a.t. Sabareni, judetul Giurgiu avand ca obiect asigurarea colaborarii interinstitutionale in cadrul proiectului “HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 Vizualizare
8 30.01.2023 Nr. 8/30.01.2023 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta din data de 30.01.2023 Vizualizare
7 12.01.2023 Nr. 7/12.01.2023 H.C.L. privind aprobarea Documentatiei de atribuire – Caiet de sarcini si Contract de delegare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrative teritoriale membre ale ADI Management Eficient pentru un judet curat – zona 3 Vizualizare
6 12.01.2023 Nr. 6/12.01.2023 H.C.L. privind aprobarea Documentatiei de atribuire – Caiet de sarcini si Contract de delegare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrative teritoriale membre ale ADI Management Eficient pentru un judet curat – zona 3 Vizualizare
5 12.01.2023 Nr. 5/12.01.2023 H.C.L. privind aprobarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2023 Vizualizare
4 12.01.2023 Nr. 4/12.01.2023 H.C.L. privind aprobarea retelei scolare din comuna Sabareni judetul Giurgiu pentru anul scolar 2023-2024 Vizualizare
3 12.01.2023 Nr. 3/12.01.2023 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
2 12.01.2023 Nr. 2/12.01.2023 H.C.L. privind aprobarea Planului de actiune sau de lucrari de interes local al comunei Sabareni, pentru repartizarea orelor de munca a beneficiarilor de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare pe anul 2023 Vizualizare
56 21.11.2023 Nr.56/21.11.2023 H.C.L. pentru aprobarea elaborarii si implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala a UAT Sabareni, in cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA GIURGIU NORD Vizualizare
NR. DATA DENUMIRE FIȘIER

Contact