logo-mare-sabareni
2017 – Hotărârile Autorității Deliberative
2017 – Hotărârile Autorității DeliberativeNR. DENUMIRE FIȘIER
1 Hotarirea nr.01 privind aprobarea Planului de actiune sau de lucrari de interes local al comunei Sabareni, pentru repartizarea orelor de munca a beneficiarilor de Legea 416/2001- privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare pe anul 2017 Vizualizare
2 Hotarirea nr.02 privind incetarea mandatului de consilier local al d-lui Niculae Nicolae si declararea ca vacant a locului de consilier local Vizualizare
3 Hotarirea nr.03 privind aprobarea tarifelor de inchiriere a terenului de sport si accesul in sala de sport din cadrul Bazei Sportive Multifunctionale Vizualizare
4 Hotarirea nr.04 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Dumitrascu Gheorghe Dorin in cadrul Consiliului Local Sabareni Vizualizare
5 Hotarirea nr.05 privind aprobarea retelei scolare din comuna Sabareni judetul Giurgiu pentru anul scolar 2017-2018 Vizualizare
6 Hotarirea nr.06 privind aprobarea Devizului General actualizat 2017, dupa incheierea contractelor de achizitie publica pentru obiectivul de investitii “Extindere Scoala Generala cu amenajare pod existent si Grupuri Sanitare in constructie noua in comuna Sabareni, judetul Giurgiu Vizualizare
7 Hotarirea nr.07 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
8 Hotarirea nr.08 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2017 Vizualizare
9 Hotarirea nr.09 privind majorarea taxei de salubrizare si a tarifelor ce se vor aplica in activitatea de precolectare, colectare si transportul deseurilor menajere in comuna Sabareni, judetul Giurgiu Vizualizare
10 Hotarirea nr.10 privind modificarea articolelor 7 si 8 din HCL nr.36/2015 Vizualizare
11 Hotarirea nr.11 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte individuale, apartinand d-lui Dragusin Virgil-Gabriel Vizualizare
12  Hotarirea nr.12 cu privire la aprobarea incheierii contului de executie a bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2016 Vizualizare
13  Hotarirea nr.13 cu privire la revocarea HCL nr.11/27.04.2017 Vizualizare
14 Hotarirea nr.14 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte individuale, apartinand d-lui Cristea Iulian Vizualizare
15 Hotarirea nr.15 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2017 Vizualizare
16 Hotarirea nr.16 privind aprobarea numarului de 2605 locuitori ai comunei Sabareni judetul Giurgiu, conform datelor transmise de Directia Judeteana de Statistica Giurgiu Vizualizare
17 Hotarirea nr.17 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
18 Hotarirea nr.18 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2017 Vizualizare
19 Hotarirea nr.19 privind trecerea din domeniul public al comunei Sabareni judetul Giurgiu a terenului in suprafata de 9233 mp (9241 mp din masuratori) cu destinatia de teren de sport in domeniul privat al comunei Sabareni Vizualizare
20 Hotarirea nr.20 cu privire la revocarea HCL nr.9/28.03.2017 Vizualizare
21 Hotarirea nr.21 cu privire la modificarea HCL nr.3/31.01.2017 Vizualizare
22 Hotarirea nr.22 privind aprobarea aderarii comunei Vedea din judetul Giurgiu la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “SANATATE ASIGURATA PRIN APA CURATA” Vizualizare
23 Hotarirea nr.23 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
24 Hotarirea nr.24 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sabareni, judetul Giurgiu Vizualizare
NR. DENUMIRE FIȘIER

Contact