logo-mare-sabareni
2022 – Hotărârile Autorității Deliberative
2022 – Hotărârile Autorității DeliberativeNR. DATA DENUMIRE FIȘIER
20 27.07.2022 Nr. 20 /27.07.2022 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
19 27.07.2022 Nr. 19 /27.07.2022 H.C.L. privind rectificarea bugetului  local al comunei Sabareni pe anul 2022 Vizualizare
18 21.06.2022 Nr. 18 /21.06.2022 H.C.L. privind aprobarea pretului de 4 euro/mp pentru inchirierea spatiilor din incinta bazei sportive multifunctionale Vizualizare
17 21.06.2022 Nr. 17 /21.06.2022 H.C.L. privind aprobarea retragerii comunei Clejani,judetul Giurgiu ,din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Sanatate Asigurata prin Apa Curata” Vizualizare
16 21.06.2022 Nr. 16 /21.06.2022 H.C.L. privind aprobarea retragerii comunei Clejani,judetul Giurgiu ,din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,ILUMINAT PUBLIC EFICIENT” Vizualizare
15 19.05.2022 Nr. 15 /19.05.2022 H.C.L. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Digitalizarea serviciilor comunei Sabareni, judetul Giurgiu” in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta C10 – Fondul Local Vizualizare
14 18.04.2022 Nr. 14 /18.04.2022 H.C.L. privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitii ,,EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA SABARENI,JUDETUL GIURGIU”pentru finanatrea acestuia in cadul Programului National de Investitii ,,Anghel Saligny” Vizualizare
13 18.04.2022 Nr. 13 /18.04.2022 H.C.L. privind aprobarea retragerii comunei Fratesti,judetul Giurgiu ,din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Sanatate Asigurata prin Apa Curata” Vizualizare
12 18.04.2022 Nr. 12 /18.04.2022 H.C.L. privind modificarea suprafetei de la 6868mp la 3993 mp in vederea transferului dreptului de administrare a DC143(respectiv strr.Magnoliei)proprietatea publica a comunei Sabareni in proprietatea publica a Statului Roman si in administrarea C.N.A.I.R S.A. pentru realizarea lucrarii de utilitate publica de interes national ,Autostrada de centura Bucuresti km 0+000-km 100+900 sector Centura Nord km 0+000-km 52+770 Vizualizare
11 18.04.2022 Nr. 11 /18.04.2022 H.C.L. privind indexarea impozitelor si taxelor locale,cu rata inflatiei de 5,1% pentru anul 2023 Vizualizare
10 18.04.2022 Nr. 10 /18.04.2022 H.C.L. privind desemnarea in Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Sabareni,doamna Nica Mirela,pentru activitatea desfasurata in perioada 01.01.2021-31.12.2022 ,dl.Ene Eugensi d na Ciobanica Nicoletaconsilieri locali in cadul Consiliului Local Sabareni Vizualizare
9 18.04.2022 Nr. 9 /18.04.2022 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
8 18.04.2022 Nr. 08 /18.04.2022 H.C.L. privind contului de executie al bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2022 Vizualizare
7 01.03.2022 Nr. 07 /01.03.2022 H.C.L. privind rectificarea bugetului  local al comunei Sabareni pe anul 2022 Vizualizare
6 01.03.2022 Nr. 06 /01.03.2022 H.C.L. privind aprobarea retragerii comunei Oinacu,judetul Giurgiu,din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Sanatate Asigurata prin Apa Curata” Vizualizare
5 01.03.2022 Nr. 05 /01.03.2022 H.C.L. privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantari din bugetul local al comunei Sabareni,judetul Giurgiu pentru activitati sportive organizate in baza Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000,cu modificarile si completarile ulterioare Vizualizare
4 01.03.2022 Nr. 04 /01.03.2022 H.C.L. privind insusirea Raportului de evaluare avand ca obiecty stabilirea valorii juste a bunurilor aflate in domeniul public al comunei Sabareni,judetul Giurgiu Vizualizare
3 01.03.2022 Nr. 03 /01.03.2022 H.C.L. privind aprobarea acordarii unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Sanatate Asigurata prin Apara Curata”pentru exercitarea atributiilor privind modificarea pretului pentru apa potabila si a tarifului pentru canalizare Vizualizare
2 10.02.2022 Nr. 02 /10.02.2022 H.C.L. privind rectificarea bugetului  local al comunei Sabareni pe anul 2022 Vizualizare
1 27.01.2022 Nr. 01 /27.01.2022 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
NR. DATA DENUMIRE FIȘIER

Contact