logo-mare-sabareni
2016 – Hotărârile Autorității Deliberative
2016 – Hotărârile Autorității DeliberativeNR. DENUMIRE FIȘIER
1 Hotarirea nr.1 privind aprobarea retragerii comunei Gostinu judetul Giurgiu din Asociatia de Dezvoltare Comunitara “Sanatate Asigurata prin Apa Curata” Vizualizare
2 Hotarirea nr.2 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte unifamiliale, imprejmuire si utilitati apartinind d-lui Cristea Iulian Vizualizare
3 Hotarirea nr.3 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2016 – 2017 Vizualizare
4 Hotarirea nr.4 cu privire la aprobarea planului de paza al comunei pe anul 2016 Vizualizare
5 Hotarirea nr.5 privind aprobarea Planului de actiune sau de lucrari de interes local al comunei Sabareni, pentru repartizarea orelor de munca a beneficiarilor de Legea 416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare pe anul 2016 Vizualizare
6 Hotarirea nr.6 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Avizului program si a Autorizatiei de functionare privind desfasurarea activitatilor comerciale in comuna Sabareni Vizualizare
7 Hotarirea nr.7 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2016 Vizualizare
8 Hotarirea nr.8 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2016 Vizualizare
9 Hotarirea nr.9 privind desemnarea asistentului social d-soara Surdu Mirela consilier in cadrul primariei Sabareni ca persoana cu responsabilitati in implementarea Legii 248/2015 Vizualizare
10 Hotarirea nr.10 privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta d-nei Stan Vasilica Vizualizare
1 Hotarirea nr.01 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Sabareni Vizualizare
2 Hotarirea nr.02 privind validarea mandatelor consilierilor in Consiliul Local Sabareni Vizualizare
3 Hotarirea nr.03 privind constituirea Consiliului Local Sabareni Vizualizare
4 Hotarirea nr.04 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
5 Hotarirea nr.05 privind alegerea viceprimarului comunei Sabareni Vizualizare
6 Hotarirea nr.06 privind aprobarea numarului si componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate Vizualizare
7 Hotarirea nr.07 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Sabareni si Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Sabareni Vizualizare
8 Hotarirea nr.08 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte unifamiliale, imprejmuire si utilitati apartinind d-lui Dumitru Geany-Mugurel Vizualizare
9 Hotarirea nr.09 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
10 Hotarirea nr.10 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2016 Vizualizare
11 Hotarirea nr.11 privind achizitionarea 300 de microcipuri in vederea punerii la dispozitia utilizatorilor RECS (Registrului de Evidenta a Cainilor cu stapan) in scopul identificarii si inregistrarii cainilor din comuna Sabareni Vizualizare
12 Hotarirea nr.12 privind aprobarea burselor de merit pentru elevii de la cursurile cu frecventa de zi, la nivel gimnazial, din invatamantul preuniversitar de stat, incepind cu anul scolar 2016-2017 Vizualizare
13 Hotarirea nr.13 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2016 Vizualizare
14 Hotarirea nr.14 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte individuale, apartinand d-lui Apostol Dumitru Vizualizare
15 Hotarirea nr.15 cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice al aparatului de specialitate al primarului comunei Sabareni, judetul Giurgiu pe anul 2017 Vizualizare
16 Hotarirea nr.16 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
17 Hotarirea nr.17 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2016 Vizualizare
18 Hotarirea nr.18 privind aprobarea Devizului General actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica pentru obiectivul de investitii “Extindere Scoala Generala cu amenajare pod existent si Grupuri Sanitare in constructie noua in comuna Sabareni, judetul Giurgiu” Vizualizare
NR. DENUMIRE FIȘIER

Contact