logo-mare-sabareni
Anunț de presă – lansarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Giurgiu”
Anunț de presă – lansarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Giurgiu”

Județul Giurgiu, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Giurgiu”, cod F-PNRR-Dotari-2023-6228.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență\ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigurara standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Obiectivul general al proiectului constă în sporirea calității și siguranței mediilor de învățare, facilitarea desfășurării procesului didactic de predare-învățare și dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor la nivelul unor unități de învățământ preuniversitar și a unor unități conexe din județul Giurgiu, prin dotarea acestora cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale necesare desfășurării în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice.

a5e32ddd-a47b-4eed-8018-eb58a25c84f5

Ultima modificare: 08.01.24 – 12:58 de către Adriana Stanciu

Anteriorul O primă întâlnire de lucru dintre oficialitățile comunei Săbăreni și cele ale orașului Ivanovo din Bulgaria
Contact