logo-mare-sabareni
Dispozițiile Autorității Executive
Dispozițiile Autorității ExecutiveNR. DATA DENUMIRE FIȘIER
16 17.02.2023 Nr. 16/17.02.2023 Dispozitie cu privire la modificarea dreptului alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui/d-nei GHEORGHE VIRGINIA Vizualizare
15 17.02.2023 Nr. 15/17.02.2023 Dispozitie privind stabilirea componentei comisiei de selectionare a documentelor in cadrul Primariei Comunei Sabareni Vizualizare
14 17.02.2023 Nr. 14/17.02.2023 Dispozitie privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic cu termenele de pastrare ale documentelor create de compartimentele din cadrul Primariei Comunei Vulcan Vizualizare
13 17.02.2023 Nr. 13/17.02.2023 Dispozitie privind desemnarea d-nei RADU IOANA ca persoana responsabila cu gestionarea fondului arhivistic al documentelor din arhiva proprie in cadrul Primariei Comunei Sabareni Vizualizare
12 17.02.2023 Nr. 12/17.02.2023 Dispozitie privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2023 Vizualizare
11 17.02.2023 Nr. 11/17.02.2023 Dispozitie cu privire la incetarea contractului individual de munca al d-nei BUCUR RODICA-EUGENIA Vizualizare
10 10.02.2023 Nr. 10/10.02.2023 Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Sabareni, in sedinta extraordinara de indata din data de 13.02.2023 Vizualizare
9 03.02.2023 Nr.  9/03.02.2023 Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Sabareni, in sedinta ordinara publica in data de 09.02.2023 Vizualizare
8 30.01.2023 Nr.  8/30.01.2023 Dispozitie privind stabilirea locului in care se interzice organizarea si desfasurarea adunarilor publice in comuna Sabareni, judetul Giurgiu Vizualizare
7 30.01.2023 Nr.  7/30.01.2023 Dispozitie privind constituirea Unitatii Locale de Sprijin (ULS) la nivelul comunei Sabareni, judetul Giurgiu Vizualizare
6 30.01.2023 Nr.  6/30.01.2023 Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Sabareni, in sedinta extraordinara de indata din data de 30.01.2023 Vizualizare
5 30.01.2023 Nr.  5/30.01.2023 Dispozitie cu privire la acordarea unor drepturi de asistenta sociala (ajutor social) pentru d-nul/d-na COSTACHE LILIANA Vizualizare
4 06.01.2023 Nr.  4/06.01.2023 Dispozitie privind majorarea salariului de baza brut al d-lui/d-nei MINCU MIHAELA angajat in cadrul Primariei Sabareni ca asistent personal al persoanei cu handicap Vizualizare
3 06.01.2023 Nr.  3/06.01.2023 Dispozitie privind majorarea salariului de baza brut al d-lui/d-nei IONESCU RODICA angajat in cadrul Primariei Sabareni ca asistent personal al persoanei cu handicap Vizualizare
2 06.01.2023 Nr.  2/06.01.2023 Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Sabareni, in sedinta extraordinara publica in data de 12.01.2023 Vizualizare
1 04.01.2023 Nr.  1/04.01.2023 Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Sabareni, in sedinta extraordinara de indata din data de 05.01.2023 Vizualizare
NR. DATA DENUMIRE FIȘIER

Contact