logo-mare-sabareni
Taxe și Impozite – Persoane Juridice
Taxe și Impozite – Persoane Juridice
Acte necesare pentru declararea şi impunerea clădirilor, terenurilor şi maşinilor în cazul persoanelor juridice

1. Documente necesare pentru declarare si impunere cladiri:

A. Cladiri dobandite prin cumparare, donatie, etc

 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor juridice model ITL 002(2016),completata si stampilata;
 • Contract de vanzare –cumparare, act de donatie, contract de schimb, hotarare judecatoreasca (definitiva si irevocabila), etc;
 • Schita cadastrala imobil;
 • C.U.I.;
 • Act de identitate pentru delegat+delegatie stampilata;
 • Balanta de verificare/nota contabila(pt.declarare cu intarziere).

B. Cladiri nou construite

 • declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor juridice model ITL 002(2016)
 • Autorizatia de construire;
 • Procesul verbal de receptie in cazul cladirilor executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatie;
 • In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei in conditiile legii, procesul verbal de receptie in care se consemneaza stadiul lucrarilor;
 • Schita cladirii;
 • Act de identitate pentru delegat + delegatie.

C. Cladiri retrocedate

 • Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
 • Proces verbal de predare-primire;
 • Dispozitia Primarului General de punere in posesie, decizie/dispozitie emisa de autoritatile competente, in conditiile legii;
 • C.U.I.;
 • declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor juridice model ITL 002(2016);
 • Delegatie stampilata + act identitate delegate.

2. Documente necesare pentru declarare si impunere teren:

 • Titlul de proprietate, procesele verbale de punere in posesie, fise sau orice alte documente de punere in posesie intocmite de comisia locala, chiar daca nu este emis titlul de proprietate/ act de vanzare-cumparare, etc.
  Documentul prin care ii este atribuit in folosinta/administrare terenul;
 • C.U.I. –ul societatii;
 • Act de identitate pentru delegat+delegatie;
 • Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor juridice ITL 004(2016).

3. Documente necesare pentru declarare si impunere mijloace de transport:

 • Cartea de identitate;
 • Actul de dobandire(ex.: contract de vanzare-cumparare/factura fiscala/act de donatie,etc.) tradus in limba romana(acolo unde este cazul) in conformitate cu prevederile art. 8 din OG 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Fisa de inmatriculare;
 • C.U.I. –ul societatii;
 • Act de identitate pentru delegat +delegatie;
 • Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul isi are domiciliul;
 • Adeverinta eliberata de R.A.R.sau alta unitate autorizata, care sa ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport –marfa cu masa totala de peste 12 tone;
 • In cazul mijloacelor de transport asupra carora dreptul de proprietate s-a dobandit in strainatate si inmatriculate in circulatie pe teritoriul altei tari (pe numele contribuabilului) se va solicita dovada faptului ca respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulatie in tara respectiva, data dobandirii fiind in acest caz data radierii din circulatie ; in lipsa acestui document, contribuabilul va da o declaratie pe propria raspundere in care va declara ca nu detine documentul mai sus mentionat si va mentiona data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul Romaniei, aceasta fiind si data dobandirii.
 • In cazul mijloacelor de transport cu care se efectueaza transport international este necesara o declaratie din partea societatii cu autovehiculele ce efectueaza aceasta activitate
 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele juridice model ITL 005(2016) si model ITL 006(2016).
Contact