logo-mare-sabareni
Certificat urbanism
Certificat urbanism
Acte necesare eliberării certificatului de urbanism pentru clădiri, anexe gospodăreşti şi împrejmuiri
  • Cerere-tip completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării) şi opis lucrare;
  • Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie);
  • Copie C.I., C.U.I. – proprietar;
  • Chitanţă achitare taxă legală (copie);
  • Plan cadastral la scara 1:500 – 2 exemplare cu situaţia actuală şi propunerea nouă;
  • Plan cadastral la scara 1:2000 – 2 exemplare;
  • Planul situaţiei actuale şi propunerea nouă, fotografii după caz -2 exemplare copii.
Contact