logo-mare-sabareni
Certificat de atestare fiscală
Certificat de atestare fiscală
Acte pentru eliberarea unui certificate de atestare fiscală
  • Plata la zi a impozitelor;
  • Copie după extrasul CF (sau Titlu de proprietate) al imobilului sau cartea de identitate a autovehicolului;
  • Copie act de identitate / CUI firmă;
  • Cerere (se poate completa pe loc);
  • Taxa 15 lei in regim normal de 3 zile si 30 lei taxa de urgenta in ziua in care se face solicitarea.
Contact