logo-mare-sabareni
Certificat căsătorie
Certificat căsătorie
Acte necesare pentru eliberarea certificatului de căsătorie
  • Actele de identitate, în original şi copie;
  • Certificatele de naştere, în original şi copie;
  • Pentru cei care au mai fost căsătoriţi, dovada desfacerii căsătoriei anterioare (sentinţa definitivă si irevocabilă, certificatul de divorţ original şi copie cu timbru fiscal de 2 lei, iar pentru persoanele văduve certificat de deces original si copie cu timbru fiscal de 2 lei);
  • Declaraţie căsătorie – formular tip;
  • 2 timbre fiscale în valoare de 2 lei;
  • Dosar cu şină;
  • Certificate prenupţiale (de la orice unitate sanitară);

La depunerea actelor este obligatorie prezenţa ambilor soţi.

In conformitate cu art.53 alin.1 din Metodologia nr.64/2011: “dupa incheierea casatoriei, ofiterul de stare civila anuleaza cartea de identitate a sotului care isi schimba numele de familie prin casatorie:anularea se face prin taierea coltului in care se afla inscrisa perioada de valabilitate”. Cu cartile de identitate astfel invalidate nu se mai poate parasi teritoriul Romaniei.

Contact