logo-mare-sabareni
Asistare persoane vârstnice
Asistare persoane vârstnice
Acte necesare pentru asistarea persoanelor vârstnice
  • Adresă oficială din partea notarului public prin care se solicită asistarea persoanei vârstnice (în original);
  • I. sau C.I. pentru ambele părţi (în original şi copie);
  • Expertiză medico-legală pentru persoana vârstnică, eliberată de INML „Mina Minovici” (în original);
  • Acte de stare civilă pentru ambele părţi – certificate de naştere şi căsătorie (copie);
  • Talon de pensie (în original);
  • Adeverinţă de venit de la întreţinători (în original);
  • Cerere persoană vârstnică – TIP;
  • Declaraţie întreţinători pe propria răspundere – TIP;
  • Actul de proprietate al imobilului ce urmează să fie înstrăinat (copie).
Contact