logo-mare-sabareni
Alocația pentru susținerea familiei – ASF
Alocația pentru susținerea familiei – ASF

Beneficiari: familiile cu venituri reduse (max. 530 lei / membru de familie) care au în creştere şi îngrijire copii cu vârsta până la 18 ani.

Acte necesare (copie şi original)
 • actele de identitate ale membrilor familiei;
 • certificate naştere minori;
 • livret de familie actualizat la Starea Civilă;
 • certificat căsătorie / deces / hotărâre divorţ;
 • hotărâre judecătorească pentru persoane arestate / dispărute;
 • hotărâre de încuviinţare a adopţiei / încredinţare / plasament familial;
 • Decizia Directorului General pentru plasament în regim de urgenţă;
 • Dispoziţia Primarului privind instituirea tutelei;
 • act doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore (tutore / curator);
 • hotărâre judecătorească de stabilire a pensiei alimentare pentru copii;
 • adeverinţă eliberată de Oficiul Fortei de Munca (şomaj, reînnoită la 3 luni);
 • adeverinţă de elev / student cu menţiunea dacă beneficiază de bursă şi de promovare, precum şi condiţia de a nu înregistra absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare (reînnoită la 3 luni);
 • talon de orice tip de pensie (când se modifică cuantumul sau la 3 luni);
 • talon de alocatie de stat / plasament (reinnoit la 3 luni);
 • talon de orice tip de indemnizaţie / stimulent (3 luni);
 • talon de şomaj (reînnoit la 3 luni);
 • adeverinţă de orice tip de venit eliberată de Administraţia Financiară pentru persoanele peste 18 ani (reînnoită la 3 luni);
 • certificat fiscal eliberat de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale pentru persoanele peste 18 ani (reînnoit la 3 luni );
 • adeverinţă cu venitul net / lună şi cu menţiunea de bonuri de masă şi valoarea acestora (reînnoită la 3 luni);
 • certificat de invaliditate / persoană cu handicap;
 • certificat medical de constatare a capacităţii de muncă;
 • decizie de pensionare (după caz).
Contact