logo-mare-sabareni
Alocația de stat pentru copii
Alocația de stat pentru copii

Beneficiază toti copiii cu vârsta până la 18 ani sau peste 18 ani, dacă frecventează cursurile şcolare până la terminarea acestora fără întrerupere

Cuantum alocaţie:

 • 200 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 – 2 ani;
 • 84 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani;
 • 200 de lei pentru copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani.
Acte necesare

Obligatoriu:

 • cerere tip;
 • acte de identitate părinţi (copie şi original);
 • certificat naştere copil (copie şi original);
 • certificat de căsătorie (copie şi original);
 • dosar cu şină;
 • extras de cont în original cu semnatura şi ştampila băncii pe numele titularului alocaţiei (dacă se doreşte plata în cont).

După caz (copie şi original):

 • livretul de familie;
 • hotărâre judecătorească de încredinţare a copilului în caz de divorţ;
 • hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
 • hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
 • actul de deces al unuia dintre părinţi;
 • certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, în situaţia în care copilul este declarat cu handicap;
 • alte situaţii.
Contact