logo-mare-sabareni
2021 – Hotărârile Autorității Deliberative
2021 – Hotărârile Autorității DeliberativeNR. DATA DENUMIRE FIȘIER
38 16.12.2021 Nr. 38/16.12.2021 H.C.L. privind aprobarea rectificarea bugetului  local al comunei Sabareni pe anul 2021 Vizualizare
37 27.12.2021 Nr. 37/27.12.2021 H.C.L. privind aprobarea retelei scolare din comuna Sabareni ,judetul Giurgiu pentru anul scolar 2022-2023 Vizualizare
36 16.12.2021 Nr. 36/16.12.2021 H.C.L. privind aprobarea modelului de contract cadru pentru acoperirea costurilor nete pentru colectarea si transportul ,stocarea temporara ,sortarea si incredintarea in vederea valorificarii deseurilor de ambalaje la nivelul comunei Sabareni,judetul Giurgiu Vizualizare
35 16.12.2021 Nr. 35/16.12.2021 H.C.L. privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului mGradinita din comuna Sabareni ,judetul Giurgiu pentru o perioada nedeterminata,in vederea scoaterii din baza materiala a invatamantului preuniversitar de stat Vizualizare
34 16.12.2021 Nr. 34/16.12.2021 H.C.L. privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilelor Scoala Popesti si Casa Invatatorului din comuna sabareni ,judetul Giurgiu pentru o perioada nedeterminata ,in vederea scoaterii din baza materiala a invatamantului preuniversitar de stat ca urmare a demolarii celor doua corpuri de cladire Vizualizare
33 16.12.2021 Nr. 33/16.12.2021 H.C.L. privind rectificarea bugetului  local al comunei Sabareni pe anul 2021 Vizualizare
32 16.12.2021 Nr. 32/16.12.2021 H.C.L. privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Sabareni pentru perioada 2021 – 2027 Vizualizare
31 16.12.2021 Nr. 31/16.12.2021 H.C.L. privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive de fotbal,,Speranta Sabareni”din comuna Sabareni ,judetul Giurgiu Vizualizare
30 16.12.2021 Nr. 30/16.12.2021 H.C.L. privind aprobarea Planului de actiune sau de lucarri de interes local al comunei Sabareni,pentru repartizarea orelor de munca a beneficiarilor de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare pe anul 2022 Vizualizare
29 16.12.2021 Nr. 29/16.12.2021 H.C.L. privind transformarea drumurilor de exploatare din intravilanul extins al comunei Sabareni,judetul Giurgiu conform PUG in strazi si denumirea acestora Vizualizare
28 03.11.2021 Nr. 28/03.11.2021 H.C.L. privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitii ,,MODERNIZARE STRAZI IN  COMUNA SABARENI ,JUDETUL GIURGIU” pentru finantarea acestuia in cadrul Programului National de Investitii ,,Anghel Saligny” Vizualizare
27 03.11.2021 Nr. 27/03.11.2021 H.C.L. privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local Sabareni in comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea postului de direcvtor/director adjunct al Scolii Gimnaziale nr.1 Sabareni Vizualizare
26 03.11.2021 Nr. 26/03.11.2021 H.C.L. privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru obiectivul de investitii ,,MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SABARENI ,JUDETUL GIURGIU” pentru finantarea acestuia in cadrul Programului National de Investitii ,,Anghel Saligny” Vizualizare
25 03.11.2021 Nr. 25 /03.11.2021 H.C.L. privind  alocarea sumei de 30.000lei din bugetul local al comunei Sabareni,catre Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu in vederea combaterii si tratarii infectarii cu SARS COV 2 a persoanelor confirmate cu virusul care urmeaza tratament in Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu Vizualizare
24 22.09.2021 Nr. 24 /22.09.2021 H.C.L. privind   rectificarea bugetului  local al comunei Sabareni pe anul 2021 Vizualizare
23 22.09.2021 Nr. 23 /22.09.2021 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
22 22.09.2021 Nr. 22 /22.09.2021 H.C.L. privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in Comuna Sabareni, incepind cu anul 2022 Vizualizare
21 21.10.2021 Nr. 21 /21.10.2021 H.C.L. privind acordarea de ajutoare de urgenta ,in bani sau in natura ,familiilor sau persoanelor care se afla in situatii de necesitate aparuta ca urmare a unor calamitati naturale ,incendii,accidente,epidemii,epizotii,precum si in alte situatii deosebite care pot duce la aparitia sau sporirea riscului de excluziune sociala,inclusiv in caz de deces in tara sau in strainatete Vizualizare
20 21.10.2021 Nr. 20 /22.09.2021 H.C.L. privind  rectificarea bugetului  local al comunei Sabareni pe anul 2021 Vizualizare
19 21.10.2021 Nr. 19 /22.09.2021 H.C.L. privind rectificarea bugetului  local al comunei Sabareni pe anul 2021 Vizualizare
18 21.10.2021 Nr. 18 /22.09.2021 H.C.L. privind privind transferul dreptului de administrare a suprafetei de 6868mp din DC 143(respectiv str.Magnoliei)proprietatea publica a comunei Sabareni in proprietatea publica a Statului Roman si in administarea C.N.A.I.R.-S.A.pentru realizarea lucrarii de utilitate publica de interes national ,,Autostrada de centura Bucuresti km 0+000-sector Centru Nord km 0+000-km 52+770 Vizualizare
17 21.07.2021 Nr. 17 /21.07.2021 H.C.L. privind achizitionare si amplasarea unei statii de incarcare pentru masini electrice in comuna Sabareni,Jud.Giurgiu Vizualizare
16 21.07.2021 Nr. 16 /21.07.2021 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
15 21.07.2021 Nr. 15 /21.07.2021 H.C.L. privind aprobarea retragerii comunelor Gogosari si Slobozia din Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara ,,Giurgiu Sud” Vizualizare
13 23.06.2021 Nr. 13 /23.06.2021 H.C.L. privind aprobarea Planului de intretinere,curatenie,infrumusetare si buna gospodarire a comunei Sabareni Vizualizare
12 23.06.2021 Nr. 12 /23.06.2021 H.C.L. privind  inregistrarea primariei Comunei Sabareni in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile online Vizualizare
11 23.03.2021 Nr. 11 /23.03.2021 H.C.L. privind  aprobarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2021 Vizualizare
10 23.04.2021 Nr. 10 /23.04.2021 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
9 23.03.2021 Nr. 9 /23.03.2021 H.C.L. privind modificarea pozitiilor de inventar nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,19,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,29,53,54,56,72,85,108, si 111 din invenatrul domeniului public al comunei sabareni,judetul Giurgiu,insusit prin HCL nr.27/10/08/2015,la sectiunea elemente de identificare pentru lungime si suprafata Vizualizare
8 23.03.2021 Nr. 8 /23.03.2021 H.C.L. privind aprobarea Documentatiei de Atribuire -Caiet de sarcini si Contract de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in zona 3 din judetul Giurgiu si acordarea mandatului special,,acordat expres ,reprezentantului comunei Sabareni in Adunarea Generala a Asociatilor a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Management Eficient pentru un Judet Curat “pentru aprobarea Documentyatiei de Atribuire -Caiet de sarcini si Contract de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in zona 3 din judetul Giurgiu Vizualizare
7 23.03.2021 Nr. 7 /23.03.2021 H.C.L. privind  prelungirea pana la data de 06.12.2021 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr.157/10.07.2019 in suma de 232.925,00lei in vederea garantarii procentului de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 232.925,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului ,,EXTINDERE SCOALA CU CORP SALA MULTUFUNCTIONALA,COMUNA SABARENI,JUDETUL GIURGIU”,com.Sabareni,jud.Giurgiu,in baza contractului de finantare nerambursabila nr.C190072E2098319023 din data de 06.06.2018 si actele aditionale ,in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale Vizualizare
6 23.03.2021 Nr. 6 /23.03.2021 H.C.L. privind  incheierea contului de executie a bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2021 Vizualizare
5 23.03.2021 Nr. 5 /23.03.2021 H.C.L. privind aprobarea aprobarea Planului de actiune sau de lucrari de interes local al comunei Sabareni, pentru repartizarea orelor de munca a beneficiarilor de Legea 416/2001-privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare pe anul 2021 Vizualizare
4 08.01.2021 Nr. 4 /08.01.2021 H.C.L. privind aprobarea retelei scolare din comuna Sabareni judetul Giurgiu pentru anul scolar 2021 -2022 Vizualizare
3 08.01.2021 Nr. 3 /08.01.2021 H.C.L. privind acoperirea definitiva a deficitului de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2020 Vizualizare
2 08.01.2021 Nr. 2 /08.01.2021 H.C.L. privind validarea dispozitiei nr.164 din 21.12.2020 cu privire la rectificarea dugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul IV-2020 al comunwei Sabareni,jud.Giurgiu Vizualizare
1 08.01.2021 Nr. 1 /08.01.2021 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
NR. DATA DENUMIRE FIȘIER

Contact