logo-mare-sabareni
Schimbarea numelui / prenumelui
Schimbarea numelui / prenumelui
Acte necesare pentru schimbarea numelui pe cale administrativă
 • Cerere tip;
 • Cartea de identitate, în original şi copie;
 • Cerere tip pentru publicare în Monitorul oficial – valabil 1 an;
 • Copii legalizate ale actelor de stare civilă (la notar);
 • Consimţământul celuilalt soţ la schimbarea numelui comun (la notar);
 • Consimţământul celuilalt părinte, când cererea a fost depusă de celălalt părinte (la notar);
 • Cazier fiscal – valabil 30 de zile (se eliberează de către Administraţia Financiară Sector 3, str. Calea moşilor nr. 156);
 • Cazier judiciar – valabil 6 luni;
 • Semnătura minorului care a împlinit 14 ani;
 • Memoriu justificativ;
 • Orice act doveditor în susţinerea cererii;
 • Procură sau împuternicire avocaţială.
Contact