logo-mare-sabareni
Acte necesare pentru intocmirea dosarului de bursa sociala
  • CI/BI ale membrilor familiei care locuiesc la adresă (copie);
  • Certificate de naştere pentru copii (copie);
  • Adeverinţă de venituri ale părinţilor sau reprezentantului legal;
  • Cupon de pensie;
  • Adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice din care să reiasă că nu realizează venituri.
Contact