logo-mare-sabareni
Indemnizație copil cu hadicap
Indemnizație copil cu hadicap

Indemnizații pentru creșterea copilului cu handicap – se acordă în conformitate cu prevederile OUG nr. 111 / 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, art. 31-38.

Acte necesare acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului cu handicap

Obligatorii pentru toate situaţiile (acte în original şi copii):

  • actul de identitate părinţi;
  • certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul;
  • certificat de căsătorie;
  • certificatul de încadrare într-un grad de handicap + structura cadru a copilului sau a solicitantului;
  • dosar cu şină.

După caz:

  • acte doveditoare privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică;
  • alte acte doveditoare: certificat fiscal Serviciul Impozite și Taxe Locale, adeverinţă şomaj Oficiul Forței de Muncă, adeverinţă / decizie suspendare activitate angajator;
  • alte acte.
Contact