Home / Lista funcțiilor conf.legii 153/2017

 

Situatia privind salarizarea in UAT SABARENI se prezinta astfel: