Home / Dispoziții primar anul 2020

 
 • Nr.74 /09.07.2020 Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Săbăreni,în ședință extraordinară publică în data de 15.07.2020 – Vezi detalii
  Nr.73 /30.06.2020 Dispozitie privind aprobarea virarii de credite bugetare ale Bugetului local de venituri si cheltuieli al  Comunei Sabareni, Județul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.72 /30.06.2020 Dispozitie cu privire la incetarea dreptului alocatiei pentru sustinere familiei  d-lui / d-nei FRANCISC MARIA – Vezi detalii
  Nr.71 /30.06.2020 Dispozitie cu privire la incetarea dreptului alocatiei pentru sustinere familiei  d-lui / d-nei GRIGORE MIHAELA – Vezi detalii
  Nr.70 /30.06.2020 Dispozitie cu privire la incetarea dreptului alocatiei pentru sustinere familiei  d-lui / d-nei ROBU IOANA – Vezi detalii
  Nr.69 /30.06.2020 Dispozitie cu privire la incetarea dreptului alocatiei pentru sustinere familiei  d-lui / d-nei TUDOR NICUSOR – Vezi detalii
  Nr.68 /30.06.2020 Dispozitie cu privire la incetarea dreptului alocatiei pentru sustinere familiei  d-lui / d-nei GHITA LILIANA – Vezi detalii
  Nr.67 /30.06.2020 Dispozitie privind incetarea dreptului de ajutor social acordat d-lui / d-nei GHITA LILIANA – Vezi detalii
  Nr.66 /24.06.2020 Dispozitie cu privire  la convocarea Consiliului Local Sabareni ,in sedinta ordinara publica in data de 30.06.2020 – Vezi detalii
  Nr.65 /24.06.2020 Dispozitie privind aprobarea virarii de credite bugetare ale Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Sabareni, Judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.64 /15.06.2020 Dispozitie  cu privire  la convocarea Consiliului Local Sabareni ,in sedinta extraordinara de indata in data de 16.06.2020 – Vezi detalii
  Nr.63 /15.06.2020 Dispozitie  privind deleagarea d-nei Vlasceanu Cristina-Mariana – functionar public în cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Sabareni,cu functia de inginer cadastru ca,persoana   cu atributii în domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului,autorizarea executarii lucrarilor de constructii – Vezi detalii
  Nr.62 /12.06.2020 Dispozitie  privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Roatiș Mihaela Iuliana – Vezi detalii

 • Nr.61 /29.05.2020 Dispozitie cu privire la modificarea cuantumului la dreptul de ajutor social apartinand d-nul / d-na GHITĂ LILIANA – Vezi detalii
  Nr.60 /25.05.2020 Dispozitie  privind constituirea Comisiei comunale pentru recensamântul populatiei si locuintelor din comuna Sabareni,Judetul Giurgiu în anul 2021 – Vezi detalii
  Nr.59 /18.05.2020 Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Sabareni ,in sedinta extraordinara de indata in data de 18.05.2020 – Vezi detalii
  Nr.58 /14.05.2020 Dispozitie privind desemnarea domnului ENE EUGEN – viceprimar în comisia pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse la culturile agricole – Vezi detalii
  Nr.57 /30.04.2020 Dispozitie privind incetarea dreptului de ajutor social acordat d-lui / d-nei STAN ELENA – Vezi detalii
  Nr.56 /28.04.2020 Dispozitie  privind constituirea Comisiei comunale pentru recensamântul general agricol runda 2020 din Comuna Sabareni,Judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.55 /28.04.2020 Dispozitie privind deleagarea d-l Marin Lori -Valentin – functionar  public  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sabareni,cu functia de sef SVSU,sa exercite atributii în domeniul registrului agricol din România runda 2020 – Vezi detalii
  Nr.54 /28.04.2020 Dispozitie   privind revocarea Dispozitiei nr.43/11.03.2020  privind constituirea Comisiei comunale pentru recensamântul general agricol runda 2020 din Comuna Sabareni,Județul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.53 /28.04.2020 Dispozitie cu privire la constituirea comisiei de receptie a lucrarilor publice pentru obiectivul de investitii ,,Extindere Scoala cu corp sala multifunctionala ,in comuna Sabareni ,Judetul Giurgiu ” – Vezi detalii
  Nr.52 /14.04.2020 Dispozitie privind modificarea  Dispozitiei nr.117/17.12.2019, acordarea indemnizației de 10% membrilor comisiei de examen pentru examenul de promovare in gradul profesional imediat superior organizat de Primaria comunei Sabareni in data de 13.12.2019 – Vezi detalii
  Nr.51 /14.04.2020 Dispozitie privind modificarea  Dispozitiei nr.5/20.01.2020, acordarea indemnizației de 10% membrilor comisiei de examen pentru ocuparea unei funcții publice de execuție
  vacanta  de consilier, din cadrul compartimentului Financiar Contabil, Impozite și Taxe organizat de Primria comunei Sabareni în data de 17.01.2020 – Vezi detalii
  Nr.50 /14.04.2020 Dispozitie privind  aprobarea virarii de credite bugetare ale Bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Sabareni, Judetul Giurgiu – Vezi detalii

 • Nr.49 /31.03.2020 Dispozitie cu privire la angajarea d-nei Musceleanu Giorgiana-Alina in functia de asistent personal – Vezi detalii
  Nr.48 /31.03.2020 Dispozitie cu privire la incetarea dreptului alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui/d-nei NEAGA FLORIN – Vezi detalii
  Nr.47 /31.03.2020 Dispozitie cu privire la incetarea dreptului alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui/d-nei LUDU LAURA -MEDA – Vezi detalii
  Nr.46 /31.03.2020 Dispozitie cu privire la  acordarea dreptului alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui / d-nei FLOREA MIRABELA – Vezi detalii
  Nr.45 /12.03.2020 Dispozitie privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2020 – Vezi detalii
  Nr.44 /12.03.2020 Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Sabareni, in sedinta ordinara publica in data de 18.03.2020 – Vezi detalii
  Nr.43 /11.03.2020 Dispozitie privind constituirea Comisiei comunale pentru recensamantul general agricol runda 2020 la nivelul comunei Sabareni, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr.42 /28.02.2020 Dispozitie cu privire la acordarea unor drepturi de asistenta sociala (ajutor social) pentru d-nul Neaga Niculae – Vezi detalii
  Nr.41 /28.02.2020 Dispozitie privind incetarea dreptului de ajutor social acordat d-lui Costache Gheorghe – Vezi detalii
  Nr.40 /28.02.2020 Dispozitie privind incetarea dreptului de ajutor social acordat d-nei Gheorghe Virginia – Vezi detalii
  Nr.39 /28.02.2020 Dispozitie cu privire la angajarea d-nei Gheorghe Mariana in functia de asistent personal – Vezi detalii
  Nr.38 /28.02.2020 Dispozitie privind desemnarea d-nei Iordache Mioara functionar public in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sabareni sa indeplineasca atributii de ofiter stare civila in perioada 02-06 martie 2020 – Vezi detalii
  Nr.37 /12.02.2020 Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Sabareni, in sedinta ordinara publica in data de 19.02.2020 – Vezi detalii
  Nr.36 /04.02.2020 Dispozitie privind acordarea produselor POAD 2019-2021 persoanelor prevazute la art.3 alin.1 lit.c din HG 784/2018 – Vezi detalii

 • Nr.35 /31.01.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza al d-lui Lorent Florentin angajat in cadrul Primariei Sabareni ca asistent personal al persoanei cu handicap – Vezi detalii
  Nr.34 /31.01.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza al d-lui Gradinaru Nicolae angajat in cadrul Primariei Sabareni ca asistent personal al persoanei cu handicap – Vezi detalii
  Nr.33 /31.01.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza al d-lui Mic Costel angajat in cadrul Primariei Sabareni ca asistent personal al persoanei cu handicap – Vezi detalii
  Nr.32 /31.01.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza al d-lui Gheorghe Ionel angajat in cadrul Primariei Sabareni ca asistent personal al persoanei cu handicap – Vezi detalii
  Nr.31 /31.01.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza al d-lui Marin Marin angajat in cadrul Primariei Sabareni ca asistent personal al persoanei cu handicap – Vezi detalii
  Nr.30 /31.01.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza al d-lui Grigore Marin angajat in cadrul Primariei Sabareni ca asistent personal al persoanei cu handicap – Vezi detalii
  Nr.29 /31.01.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza al d-nei Matei Florica-Jenica angajat in cadrul Primariei Sabareni ca asistent personal al persoanei cu handicap – Vezi detalii
  Nr.28 /31.01.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza al d-nei Stancu Georgeta angajat in cadrul Primariei Sabareni ca asistent personal al persoanei cu handicap – Vezi detalii
  Nr.27 /31.01.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza al d-nei Oica Ioana angajat in cadrul Primariei Sabareni ca asistent personal al persoanei cu handicap – Vezi detalii
  Nr.26 /31.01.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza al d-nei Nichita Alexandra angajat in cadrul Primariei Sabareni ca asistent personal al persoanei cu handicap – Vezi detalii
  Nr.25 /31.01.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza al d-nei Stoica Sanda angajat in cadrul Primariei Sabareni ca asistent personal al persoanei cu handicap – Vezi detalii
  Nr.24 /31.01.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza al d-nei Nastase Elena angajat in cadrul Primariei Sabareni ca asistent personal al persoanei cu handicap – Vezi detalii
  Nr.23 /31.01.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza al d-nei Savu Ani angajat in cadrul Primariei Sabareni ca asistent personal al persoanei cu handicap – Vezi detalii
  Nr.22 /31.01.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza al d-nei Petre Miorita angajat in cadrul Primariei Sabareni ca asistent personal al persoanei cu handicap – Vezi detalii
  Nr.21 /31.01.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza al d-nei Stan Ionela angajat in cadrul Primariei Sabareni ca asistent personal al persoanei cu handicap – Vezi detalii
  Nr.20 /31.01.2020 Dispozitie privind stabilirea salariului de baza al d-nei Potop Nuta angajat in cadrul Primariei Sabareni ca asistent personal al persoanei cu handicap – Vezi detalii
  Nr.19 /31.01.2020 Dispozitie privind numirea d-nei Gheorghe Cristina functia publica generala de executie vacanta de consilier clasa I, grad profesional principal, gradatia 2 – Vezi detalii
  Nr.18 /31.01.2020 Dispozitie cu privire la acordarea dreptului alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Stinga Alina Cristina – Vezi detalii
  Nr.17 /31.01.2020 Dispozitie cu privire la incetarea dreptului alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Stan Ionela – Vezi detalii
  Nr.16 /31.01.2020 Dispozitie cu privire la modificarea dreptului alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Gheorghe Virginia – Vezi detalii
  Nr.15 /31.01.2020 Dispozitie cu privire la modificarea dreptului alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Ghita Liliana – Vezi detalii
  Nr.14 /31.01.2020 Dispozitie cu privire la modificarea dreptului alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Tanase Maria – Vezi detalii
  Nr.13 /20.01.2020 Dispozitie privind suspendarea dreptului de ajutor social acordat d-nei Stan Elena – Vezi detalii
  Nr.12 /31.01.2020 Dispozitie cu privire la acordarea unor drepturi de asistenta sociala (ajutor social) pentru d-na Ghita Liliana – Vezi detalii
  Nr.11 /31.01.2020 Dispozitie cu privire la acordarea unor drepturi de asistenta sociala (ajutor social) pentru d-na Burtescu Rodica – Vezi detalii
  Nr.10 /20.01.2020 Dispozitie privind modificarea salariului de baza al d-lui Lorent Florentin angajat in cadrul Primariei Sabareni ca asistent personal al persoanei cu handicap – Vezi detalii
  Nr.9 /20.01.2020 Dispozitie privind acordarea gradatiei corespunzatoare de vechime in munca d-nei Stancu Georgeta asistent personal al persoanei cu handicap grav – Stancu Cosmin-Valentin – Vezi detalii
  Nr.8 /20.01.2020 Dispozitie privind acordarea gradatiei corespunzatoare de vechime in munca d-nei Matei Florina-Jenica asistent personal al persoanei cu handicap grav – Matei David-Alexandru – Vezi detalii
  Nr.7 /20.01.2020 Dispozitie privind acordarea gradatiei corespunzatoare de vechime in munca d-lui Gheorghe Ionel asistent personal al persoanei cu handicap grav – Gheorghe Paul – Vezi detalii
  Nr.6 /20.01.2020 Dispozitie privind acordarea gradatiei corespunzatoare de vechime in munca d-nei Oica Ioana asistent personal al persoanei cu handicap grav – Oica Ionut Carlos – Vezi detalii
  Nr.5 /20.01.2020 Dispozitie privind acordarea indemnizatiei de 10% membrilor comisiei de examen pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul compartimentului Financiar Contabil, Impozite si Taxe organizat de Primaria comunei Sabareni in data de 17.01.2020 – Vezi detalii
  Nr.4 /20.01.2020 Dispozitie privind acordarea gradatiei 1 domnului Chirita Alexandru – Vezi detalii
  Nr.3 /20.01.2020 Dispozitie privind modificarea salariului de baza al domnului Chirita Alexandru, la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata – Vezi detalii
  Nr.2 /17.01.2020 Dispozitie privind stabilirea calitatii de evaluator, respectiv de contrasemnatar, pentru evaluarea functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sabareni – Vezi detalii
  Nr.1 /08.01.2020 Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Sabareni, in sedinta de indata din data de 8.01.2020 – Vezi detalii