Home / Consiliul Local / Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local

 
 • Nr.14 /16.06.2020 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Sabareni – Vezi detalii
  Nr.9  /12.05.2020 Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – Vezi detalii
  Nr.8  /12.05.2020 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Sabareni – Vezi detalii
  Nr.7  /27.02.2020 Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta d-nei Ivan Gheorghita-Mirabela – Vezi detalii
  Nr.6  /29.01.2020 Proiect de hotarare cu privire la incheierea contului de executie a bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2019 – Vezi detalii
  Nr.5  /29.01.2020 Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – Vezi detalii
  Nr.4  /29.01.2020 Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei d-lui Chirita Gheorghe, domiciliat in comuna Sabareni, in vederea refacerii locuintei distruse in urma incendiului din 15.01.2020, constand in materiale de constructii – Vezi detalii
  Nr.3  /29.01.2020 Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta d-nei Ghita Liliana – Vezi detalii
  Nr.2  /08.01.2020 Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2020 – Vezi detalii

 • Proiect de hotarare nr.45 privind aprobarea retragerii comunei Daia, judetul Giurgiu, din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Sanatate Asigurata prin Apa Curata” – Vezi detalii
  Proiect de hotarare nr.40 privind aprobarea Planului de actiune sau de lucrari de interes local al comunei Sabareni, pentru repartizarea orelor de munca a beneficiarilor de Legea 416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare pe anul 2020 – Vezi detalii
  Proiect de hotarare nr.39 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – Vezi detalii
  Proiect de hotarare nr.38 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comuna Sabareni, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Proiect de hotarare nr.33 privind aprobarea retragerii comunei Greaca, judetul Giurgiu, din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Sanatate Asigurata prin Apa Curata” – Vezi detalii
  Proiect de hotarare nr.31 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in Comuna Sabareni, incepind cu anul 2020 – Vezi detalii
  Proiect de hotarare nr.30 privind aprobarea retragerii comunei Gradinari, judetul Giurgiu, din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ILUMINAT PUBLIC EFICIENT” – Vezi detalii
  Proiect de hotarare nr.29 privind aprobarea retragerii comunei Gradinari, judetul Giurgiu, din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Sanatate Asigurata prin Apa Curata” – Vezi detalii
  Proiect de hotarare nr.28 privind aprobarea retragerii comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu, din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Sanatate Asigurata prin Apa Curata” – Vezi detalii
  Proiect de hotarare nr.27 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – Vezi detalii
  Proiect de hotarare nr.26 cu privire la reactualizarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) ansamblu locuinte individuale cu utilitati, amenajari exterioare ale terenului, organizare santier si imprejmuiri, apartinand d-lui Cord Bogdan – Nicolae si d-nei Cord Pompilia – Gabi – Vezi detalii
  Proiect de hotarare privind aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar, dar si dintr-un capitol in altul al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Sabareni – Vezi detalii
  Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – pentru construie locuinte individuale, apartinand SC CIULEA QUALITY CONSTRUCT SRL – Vezi detalii
  Proiect de hotarare privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL si Regulamentului Local de Urbanism al comunei SABARENI, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii comunei Heresti, din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ILUMINAT PUBLIC EFICIENT” – Vezi detalii
  Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii comunei Slobozia, din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ILUMINAT PUBLIC EFICIENT” – Vezi detalii
  Proiect de hotarare cu privire la angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Consiliului Local Sabareni in cauze de contencios administrativ si fiscal, precum si fond funciar – Vezi detalii
  Proiect de hotarare privind angajarea unor servicii avocatiale pentru reprezentarea intereselor Consiliului Local al Comunei Sabareni in eforturile de recuperare a prejudiciilor aduse patrimoniului Comunei Sabareni – Vezi detalii
  Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – Vezi detalii
  Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta d-nei Gheorghe Mariana – Vezi detalii