Home / Consiliul Local / Hotărâri ale Consiliului Local

 
 • Nr. 15 /30.06.2020 H.C.L. privind rectificarea bugetului  local al comunei Sabareni pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 14 /30.06.2020 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – Vezi detalii
  Nr. 13 /30.06.2020 H.C.L. privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Sabareni, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Nr. 12 /16.06.2020 H.C.L. privind aprobarea majorarii valorii neeligibile a contractului de finantare C1920072E209831902313/06.06.2018 – Vezi detalii
  Nr. 11 /16.06.2020 H.C.L. privind rectificarea bugetului  local al comunei Sabareni pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 10 /18.05.2020 H.C.L. privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familie d-lui ILIE EUGEN,cu ultim domiciliu în comuna Sabareni,județul Giurgiu,decedat la data de 16.04.2020 –Vezi detalii
  Nr. 9 /18.05.2020 H.C.L. privind rectificarea bugetului  local al comunei Sabareni pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 8 /18.03.2020 H.C.L. privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta d-nei Ivan Gheorghita-Mirabela – Vezi detalii
  Nr. 7 /18.03.2020 H.C.L. cu privire la incheierea contului de executie a bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2019 – Vezi detalii
  Nr. 6 /18.03.2020 H.C.L. privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – Vezi detalii
  Nr. 5 /18.03.2020 H.C.L. privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei d-lui Chirita Gheorghe, domiciliat in comuna Sabareni, in vederea refacerii locuintei distruse in urma incendiului din 15.01.2020, constand in materiale de constructie – Vezi detalii
  Nr. 4 /18.03.2020 H.C.L. privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta d-nei Ghita Liliana – Vezi detalii
  Nr. 3 /18.03.2020 H.C.L. privind aprobarea retragerii comunei Daia, judetul Giurgiu din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Sanatate Asigurata prin Apa Curata” – Vezi detalii
  Nr. 2 /19.02.2020 H.C.L. cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2020 – Vezi detalii
  Nr. 1 /08.01.2020 H.C.L. privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2019 – Vezi detalii

 • Hotararea nr.1 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului al comunei Sabareni, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Hotararea nr.2 privind utilizarea sumei de 156.530 lei din excedentul bugetar al anului anterior ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare – Vezi detalii
  Hotararea nr.3 privind aprobarea retelei scolare din comuna Sabareni, judetul Giurgiu pentru anul scolar 2019-2020 – Vezi detalii
  Hotararea nr.4 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire spatiu comercial, service auto, spalatorie auto apartinand Balan Vasile-Sorin – Vezi detalii
  Hotararea nr.5 privind aprobarea retragerii comunei Vedea din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Iluminat Public Eficient” – Vezi detalii
  Hotararea nr.6 cu privire la incheierea contului de executie a bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2018 – Vezi detalii
  Hotararea nr.7 privind aprobarea aderarii comunei Sabareni, judetul Giurgiu prin Consiliul Local Sabareni la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Giurgiu Sud – Vezi detalii
  Hotararea nr.8 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – Vezi detalii
  Hotararea nr.9 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2019 – Vezi detalii
  Hotararea nr.10 privind incetarea contractului de delegare a serviciului de salubrizare al comunei Sabareni, judetul Giurgiu incheiat intre u.a.t. Sabareni si SC Grup Salubrizare Urbana SA – Vezi detalii
  Hotararea nr.11 privind inceperea procedurii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Sabareni – Vezi detalii
  Hotararea nr.12 privind aprobarea retragerii comunei Heresti din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Iluminat Public Eficient” – Vezi detalii
  Hotararea nr.13 privind aprobarea retragerii comunei Slobozia din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Iluminat Public Eficient” – Vezi detalii
  Hotararea nr.14 cu privire la angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Consiliului Local Sabareni in cauze de contencios administrativ si fiscal, precum si fond funciar – Vezi detalii
  Hotararea nr.15 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – Vezi detalii
  Hotararea nr.16 privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta d-nei Gheorghe Mariana – Vezi detalii
  Hotararea nr.17 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului “EXTINDERE SCOALA CU CORP SALA MULTIFUNCTIONALA, COMUNA SABARENI, JUDETUL GIURGIU”, solicitarea de acordare a scrisorii de garantie de catre FNGCIMM SA IFN – Vezi detalii
  Hotararea nr.18 privind aprobarea Devizului General actualizat la data de 18.06.2019 al obiectivului de investitii “Modernizare strazi in comuna Sabareni, judetul Giurgiu” – Vezi detalii
  Hotararea nr.19 privind rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2019 – Vezi detalii
  Hotararea nr.20 privind aprobarea majorarii valorii neeligibile a contractului de finantare C1920072E209831902313/06.06.2018 ca urmare a OUG 114/2018 – Vezi detalii
  Hotararea nr.21 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL si Regulamentul Local de Urbanism al comunei Sabareni, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Hotararea nr.22 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – pentru construire locuinte individuale, apartinand SC CIULEA QUALITY CONSTRUCT SRL – Vezi detalii
  Hotararea nr.23 privind aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar, dar si dintr-un capitol in altulal bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Sabareni – Vezi detalii
  Hotararea nr.24 cu privire la reactualizarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – ansamblu locuinte individuale cu utilitati, amenajari exterioare ale terenului, organizare santier si imprejmuiri apartinand d-lui Cord Bogdan-Nicolae si d-nei Cord Pompilia-Gabi – Vezi detalii
  Hotararea nr.25 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – Vezi detalii
  Hotararea nr.26 privind aprobarea iesirii comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Sanatate Asigurata prin Apa Curata” – Vezi detalii
  Hotararea nr.27 privind aprobarea iesirii comunei Gradinari, judetul Giurgiu din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Sanatate Asigurata prin Apa Curata” – Vezi detalii
  Hotararea nr.28 privind aprobarea retragerii comunei Gradinari din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Iluminat Public Eficient” – Vezi detalii
  Hotararea nr.29 privind rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2019 – Vezi detalii
  Hotararea nr.30 privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Sanatate Asigurata prin Apa Curata” pentru exercitarea atributiilor, drepturilor si obligatiilor prevazute la art.10 alin.5 din Legea 51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – Vezi detalii
  Hotararea nr.31 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivel local, pentru perioada septembrie 2020 – iunie 2023 in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei – Vezi detalii
  Hotararea nr.32 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Sabareni – Vezi detalii
  Hotararea nr.33 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru data de 30.10.2019 – Vezi detalii
  Hotararea nr.34 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in Comuna Sabareni, incepand cu anul 2020 – Vezi detalii
  Hotararea nr.35 privind aprobarea retragerii comunei Greaca, judetul Giurgiu din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Sanatate Asigurata prin Apa Curata” – Vezi detalii
  Hotararea nr.36 cu privire la angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Comunei Sabareni prin primar, in dosarul 27259/3/2019 si dosarul 3442/192/2019 – Vezi detalii
  Hotararea nr.37 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Sabareni – Vezi detalii
  Hotararea nr.38 privind rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2019 – Vezi detalii
  Hotararea nr.39 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comuna Sabareni, judetul Giurgiu – Vezi detalii
  Hotararea nr.40 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – Vezi detalii
  Hotararea nr.41 privind aprobarea Planului de actiune sau de lucrari de interes local al comunei Sabareni, pentru repartizarea orelor de munca a beneficiarilor de Legea 416/2001 – Vezi detalii
  Hotararea nr.42 privind intocmirea si tinerea la zi a Registrului Agricol atat pe suport hartie, cat si in format electronic – Vezi detalii
  Hotararea nr.43 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sabareni, judetul Giurgiu, pentru trimestrul IV – 2019 – Vezi detalii
  Hotararea nr.44 privind aprobarea retelei scolare din comuna Sabareni, judetul Giurgiu pentru anul scolar 2020-2021 – Vezi detalii

 • Hotarirea nr.01 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2017 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.02 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sabareni, judetul Giurgiu – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.03 privind aprobarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2018 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.04 privind aprobarea aderarii comunei ROATA DE JOS la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ILUMINAT PUBLIC EFICIENT” – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.05 privind aprobarea retelei scolare din comuna Sabareni, judetul Giurgiu pentru anul scolar 2018 – 2019  – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.06 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte individuale, apartinand d-lui Cristea Iulian si d-nei Cristea Iulia Alice – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.07 privind aprobarea alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.08 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici in urma incheierii contractului de achizitii privind proiectarea si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii “Reabilitare drumuri comunale DC 143 Sabareni – Zurbaua, com.Dragomiresti-Vale, jud.Ilfov 2,607 km si DC 143A Sabareni – Bicu, jud.Giurgiu 2,202 km, in comuna Sabareni, judetul Giurgiu” – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.09 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – in vederea introducerii terenului in intravilan pentru “Statie carburanti cu magazin, amplasare totem publicitar, spalatorie automata, servicii conexe si utilitati” apartinand SC AMF Gaz SRL – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.10 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.11 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2018 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.12 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2018 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.13 cu privire la incheierea contului de executie a bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2017 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.14 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru data de 08.08.2018 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.15 privind rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2018 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.16 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat proiect “Constructii gradinite Regiunea Sud-Muntenia” cod Mysmis 125155 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.17 privind aprobarea retragerii orasului Mihailesti din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Iluminat Public Eficient” – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.18 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.19 privind rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2018 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.20 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire “magazin desfacere materiale de constructii si birouri” apartinand d-lui Floricica Nichita si d-nei Floricica Niculina-Mariana – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.21 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte individuale, apartinand SC CIULEA QUALITY CONSTRUCT SRL – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.22 privind aprobarea retragerii comunei Greaca, judetul Giurgiu din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Iluminat Public Eficient” – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.23 privind rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2018 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.24 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in Comuna Sabareni, incepind cu anul 2019 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.25 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.26 privind transformarea postului de functie publica de executie referent grad profesional principal in post de functie publica de executie, inspector grad profesional asistent in cadrul compartimentului situatii de urgenta si protectie civila – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.27 privind aprobarea retragerii comunei Comana din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Iluminat Public Eficient” – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.28 privind rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2018 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.29 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local din anul 2018 – Vizualizeaza hotarirea

 • Hotarirea nr.01 privind aprobarea Planului de actiune sau de lucrari de interes local al comunei Sabareni, pentru repartizarea orelor de munca a beneficiarilor de Legea 416/2001- privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare pe anul 2017 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.02 privind incetarea mandatului de consilier local al d-lui Niculae Nicolae si declararea ca vacant a locului de consilier local – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.03 privind aprobarea tarifelor de inchiriere a terenului de sport si accesul in sala de sport din cadrul Bazei Sportive Multifunctionale – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.04 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Dumitrascu Gheorghe Dorin in cadrul Consiliului Local Sabareni – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.05 privind aprobarea retelei scolare din comuna Sabareni judetul Giurgiu pentru anul scolar 2017-2018 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.06 privind aprobarea Devizului General actualizat 2017, dupa incheierea contractelor de achizitie publica pentru obiectivul de investitii “Extindere Scoala Generala cu amenajare pod existent si Grupuri Sanitare in constructie noua in comuna Sabareni, judetul Giurgiu – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.07 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.08 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2017 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.09 privind majorarea taxei de salubrizare si a tarifelor ce se vor aplica in activitatea de precolectare, colectare si transportul deseurilor menajere in comuna Sabareni, judetul Giurgiu – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.10 privind modificarea articolelor 7 si 8 din HCL nr.36/2015 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.11 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte individuale, apartinand d-lui Dragusin Virgil-Gabriel – Vizualizeaza hotarirea
   Hotarirea nr.12 cu privire la aprobarea incheierii contului de executie a bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2016 – Vizualizeaza hotarirea
   Hotarirea nr.13 cu privire la revocarea HCL nr.11/27.04.2017 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.14 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte individuale, apartinand d-lui Cristea Iulian – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.15 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2017 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.16 privind aprobarea numarului de 2605 locuitori ai comunei Sabareni judetul Giurgiu, conform datelor transmise de Directia Judeteana de Statistica Giurgiu – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.17 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.18 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2017 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.19 privind trecerea din domeniul public al comunei Sabareni judetul Giurgiu a terenului in suprafata de 9233 mp (9241 mp din masuratori) cu destinatia de teren de sport in domeniul privat al comunei Sabareni – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.20 cu privire la revocarea HCL nr.9/28.03.2017 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.21 cu privire la modificarea HCL nr.3/31.01.2017 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.22 privind aprobarea aderarii comunei Vedea din judetul Giurgiu la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “SANATATE ASIGURATA PRIN APA CURATA” – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.23 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.24 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sabareni, judetul Giurgiu – Vizualizeaza hotarirea

 • Hotarirea nr.1 privind aprobarea retragerii comunei Gostinu judetul Giurgiu din Asociatia de Dezvoltare Comunitara “Sanatate Asigurata prin Apa Curata” – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.2 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte unifamiliale, imprejmuire si utilitati apartinind d-lui Cristea Iulian – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.3 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2016 – 2017 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.4 cu privire la aprobarea planului de paza al comunei pe anul 2016  – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.5 privind aprobarea Planului de actiune sau de lucrari de interes local al comunei Sabareni, pentru repartizarea orelor de munca a beneficiarilor de Legea 416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare pe anul 2016 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.6 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Avizului program si a Autorizatiei de functionare privind desfasurarea activitatilor comerciale in comuna Sabareni – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.7 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2016 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.8 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2016 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.9 privind desemnarea asistentului social d-soara Surdu Mirela consilier in cadrul primariei Sabareni ca persoana cu responsabilitati in implementarea Legii 248/2015 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.10 privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta d-nei Stan Vasilica – Vizualizeaza hotarirea
  Legislatura 2016-2020
  Hotarirea nr.01 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Sabareni – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.02 privind validarea mandatelor consilierilor in Consiliul Local Sabareni – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.03 privind constituirea Consiliului Local Sabareni – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.04 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.05 privind alegerea viceprimarului comunei Sabareni – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.06 privind aprobarea numarului si componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.07 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Sabareni si Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Sabareni – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.08 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte unifamiliale, imprejmuire si utilitati apartinind d-lui Dumitru Geany-Mugurel – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.09 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.10 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Sabareni pe anul 2016 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.11 privind achizitionarea 300 de microcipuri in vederea punerii la dispozitia utilizatorilor RECS (Registrului de Evidenta a Cainilor cu stapan) in scopul identificarii si inregistrarii cainilor din comuna Sabareni – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.12 privind aprobarea burselor de merit pentru elevii de la cursurile cu frecventa de zi, la nivel gimnazial, din invatamantul preuniversitar de stat, incepind cu anul scolar 2016-2017 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.13 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2016 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.14 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte individuale, apartinand d-lui Apostol Dumitru – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.15 cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice al aparatului de specialitate al primarului comunei Sabareni, judetul Giurgiu pe anul 2017 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.16 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.17 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2016 – Vizualizeaza hotarirea
  Hotarirea nr.18 privind aprobarea Devizului General actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica pentru obiectivul de investitii “Extindere Scoala Generala cu amenajare pod existent si Grupuri Sanitare in constructie noua in comuna Sabareni, judetul Giurgiu” – Vizualizeaza hotarirea