Home / Consiliul Local / Comisii de specialitate

 

1. Comisia economică, dezvoltare regională, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat, amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii


 • Ene Eugen – Preşedinte Comisie
 • Pavel Nicolae Ionut – Secretar Comisie
 • Dragomir Mirela – Membru
 • Simionica Virgil – Membru
 • Gavrila Victor – Membru
 • Folescu Marian – Membru
 • Petrache Marieta – Membru

2. Comisia învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sport şi agrement


 • Simionica Virgil – Presedinte Comisie
 • Andrei Dumitru Mirel – Secretar Comisie
 • Ciobanica Nicoleta – Membru
 • Bajescu Marioara – Membru
 • Babaua Gabriela – Membru

3. Comisia administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice


 • Ciobanica Nicoleta – Presedinte Comisie
 • Dragomir Mihaela – Secretar Comisie
 • Andrei Dumitru Mirel – Membru
 • Gavrila Victor – Membru
 • Petrache Marieta – Membru

Sursa: Hotărârea privind aprobarea numarului şi componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Sabareni.