Home / Consiliul Local

 

Autoritatile  administratiei publice locale, prin care se realizeaza autonomia locala in comuna Sabareni sunt : Consiliul Local, ca autoritate deliberativa si Primaria, ca autoritate executiva.

 
 • Comisii de specialitate

  Comisia economica, dezvoltare regionala, buget finante, administrarea domeniului public si privat, amenajarea teritoriului, urbanism si investitii Marin Marin – Preşedinte Comisie Radu Nicolae- Secretar Comisie...

   
 • Hotărâri ale Consiliului Local

  Hotărâri ale Consiliului Local

   
 • Atributii ale Consiliului Local

  ATRIBUŢIILE CONSILIULUI LOCAL extrase din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală ART. 36 (1) Consiliul local are initiativa şi hotărăşte, in condiţiile legii,...

   
 • Componenta Consiliului Local

  Consilierii sunt obligaţi ca în îndeplinirea mandatului să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe. Pentru munca prestată (şedinţele pe comisii, şedinţele de...

   
 • Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local